O nás

                                                                   
K založení střeleckého klubu došlo 18. října 1974. Pro potřebu  bylo nutné vybudovat vlastní  střelnici, k čemuž došlo v letech 1977 – 1980. V akci "Z" se postavila střelnice v Ústí nad Orlicí – Černovír v hodnotě  2.5 mil. Kč. Areál byl využíván pro sportovní a služební činnost policie. Po roce 1980 bylo v klubu  35 členů nad 18 let a 15 členů z řad mládeže.
 

  Dobrá trenérská práce přinesla výsledky  u  mládeže, která se  pravidelně zúčastňovala postupových soutěží od místních, okresních, krajských přeborů až na mistrovství ČSSR. Mimo to se zúčastňovala soutěží pořádaných  tehdejším SVAZARMEM a později Střeleckým svazem, a to soutěže talentované mládeže, Národní střelecké ligy nebo Českého poháru. Součástí přípravy na vrcholné soutěže byla účast na veřejných soutěžích, Velkých cenách.  Dá se říci, že roky 1980 – 1995 byly ve znamení úspěšného období  klubu.

  Po roce 1989 došlo k převodu střelnice na MV a klub si musel hledat nové zázemí. Tímto se mu stal prostor staré střelnice svazarmovského klubu Luková. Po dohodě s  klubem a za podpory Obecního úřadu  Luková to bylo v roce 1997, kdy se započalo s úpravou prostoru  pro střelnici, vyhovujícímu  balistickým podmínkám. Střelnice byla zprovozněna v roce 1999, byť jen v rozsahu potřebném pro zájmovou činnost členů se 6ti stavy. Postupně jsme prováděli úpravy tak, aby mohla být zajištěna komerční činnost spolu se zájmovou a zábavnou střelbou. 

    Dnes máme z 6 stanovišť 15, možnost střelby na 25 a 50m. Střelnice je venkovní krytá. Odděleně je umístěna střelnice pro brokovou střelbu " americký trap " a běžící terč pro střelbu z loveckých zbraní. Poskytujeme prostorné parkoviště uvnitř areálu. 

    V roce 2015 jsme dle nového zákona změnili název klubu a sídlo. Po novu používáme a budeme prezentovány jako Sportovně střelecký klub policie Orlice Ústí nad Orlicí z.s., s adresou Luková 220, 561 23 Damníkov.
  
    Kolektivům poskytneme posezení v provozní budově, na požádání zajistíme  občerstvení. Zajišťujeme akce a posezení firmám.
 
  Pro zájemce o zbrojní průkaz provádíme výuku k získání
"Osvědčení o odborné způsobilosti".